II pakopos pensijų skaičiuoklė dėl pensijų įmokų sustabdymo įtakos


%
Skaičiuojami rezultatai...

Rezultatai:

Pagal skaičiuoklės kūrėjų parinktus parametrus, Jūsų pensijų fondo vidutinė metinė grąža (po visų mokesčių, atsižvelgiant į pagal amžių kintantį investavimą):
- %
Kiek galėjo būti sukaupta pensijų fonde
nuo įmokų stabdymo iki 2024-07-20
-
būtų buvę įmokų nuo darbo užmokesčio -
būtų buvę įmokų iš valstybės biudžeto -
grąža, eur -
grąža proc. (pensijų fondų vieneto vertės pokytis per šį laikotarpį) - %
Atnaujinus kaupimą mėnesio įmoka į pensijų fondą 2022 metais būtų
Jūsų įmoka: -
Iš valstybės biudžeto: -
Prognozuojama suma, kurią papildomai galite sukaupti atnaujinę kaupimą
Pensijų fonde sukaupta suma išėjimo į pensiją metais (t.y. - ), jei 2019 metais pensijų įmokos nebūtų sustabdytos. -

Dėl įmokų stabdymo nesukauptos sumos struktūra (nuo 2019 iki dabar)

Nesukaupta suma ir prognozuojama papildoma suma, atnaujinus kaupimą