Pakartotinis įtraukimas

Tai automatinis kaupimo įmokų atnaujinimas tiems II pensijų pakopos dalyviams, kurie 2013 ar 2019 metais neterminuotai nesprendė sustabdyti tolesnį pensijų įmokų pervedimą. 2022 sausį „Sodra“ jūsų asmeninėje paskiroje praneš apie planuojamą pensijų įmokų atnaujinimą nuo 2022 m. liepos mėnesio. Jei apsisprendėte atnaujinti kaupimą savo būsimai pensijai, jums nieko daryti nereikia. Įmokas kas mėnesį nuo jūsų atlyginimo išskaičiuos darbdavys ir perves „Sodrai“, kuri administruoja pensijų įmokų surinkimą. „Sodra“ jums dar pridės ir valstybės paramą, kuri 2022 metais siekia 1,2 proc. (nuo šalies VDU) kas mėnesį, bei visą sumą perves į jūsų asmeninę pensijų sąskaitą. Pvz.: jei jūs uždirbate vidutinį 1000 eurų atlyginimą per mėnesį, jūsų asmeninė įmoka bus 27 eurų, o papildoma valstybės parama – 12,27 eurų. Iš viso kas mėnesį į jūsų pensijų sąskaitą bus pervesta 39,27 eurų.
Pasitikrinti, ar esate įtrauktas į II pakopos pensijų kaupimo sistemą galite prisijungęs prie asmeninės „Sodros“ paskyros www.sodra.lt/gyventojui. Informaciją apie įtraukimą į dalyvavimą pensijų kaupime bus pateikta nuo sausio 11 d.
Pasitikrinti, kiek galėjote sukaupti savo pensijai, kol jūsų įmokos buvo sustabdytos, galite čia.
Valstybės mokama pensija priklausys nuo dirbto laiko, mokėtų „Sodros“ mokesčių, „Sodros“ pensijos formulės ir daugelio kitų kriterijų. Tačiau dažnu atveju to nepakanka oriam gyvenimui užtikrinti. Mūsų bendras gyvenimo amžius ilgėja, kaip visuomenė sparčiai senstame, vieną pensininką išlaikančių dirbančiųjų skaičius laikui bėgant tik mažės. 90 proc. Lietuvos biudžeto sudaro mokesčių pajamos, todėl visuomenės senėjimas, galimybės dalyvauti darbo rinkoje ir vartojimo pajėgumas biudžeto dydžiui turi išties didelę įtaką. Papildomas kaupimas pensijai yra savotiškas apsidraudimas. Kad ir kokia susiklostytų situacija po poros dešimtmečių, Jūs turėsite papildomų pajamų šaltinį, tad kodėl jis neturėtų būti kuo didesnis?
II pakopa yra standartizuota sistema, kurioje finansines paskatas teikia ir valstybė. Tai reiškia, kad 2022 metais būsimai pensijai taupytumėt 2,7 proc. nuo savo darbo pajamų, o 2023-aisiais ir vėliau – 3 proc. Valstybė prisidėtų atitinkamai 1,2 proc. ir 1,5 proc. nuo šalies vidutinio darbo užmokesčio vidurkio.
Darbuotojo dalis nuo atlyginimo Valstybės dalis nuo šalies VDU
2022m. 2,7% + 1,2%
2023m. 3% + 1,5%
Pavyzdys: jei gaunate 1000 eur. darbo užmokestį “ant popieriaus”, į pensijų fondą būtų išskaičiuojama X eur nuo jūsų pajamų, valstybė pridėtų X eur paramos (kas sudaro X proc. jūsų įmokos) ir įmoka į pensijų fondą sudarytų Y eur.
II pakopos pensijų valdymo įmones prižiūri Lietuvos bankas, jos turi atitikti griežtus finansinio patikimumo, kompetencijos reikalavimus. Pensijų fondų valdytojai priimama sprendimus, į ką investuoti, ką nupirkti ir ką parduoti, siekdami maksimalios investicijų grąžos kaupiantiesiems. Su pensijai kaupiančių gyventojų lėšomis elgtis neatsakingai neįmanoma, kaip ir neįmanoma jų „pavogti“. Jūsų pensijai kaupiamas turtas yra saugomas specialioje finansų sistemos grandyje – depozitoriume. Išsiimti, išsigryninti ar kitaip pasisavinti klientų pinigų iš depozitoriumo yra tiesiog neįmanoma, o turto vertės svyravimus lemia išskirtinai tik pokyčiai finansų rinkose.
II pensijų pakopa remiasi bendrumo principu: joje dalyvauja ir ja pasitiki 1,37 mln. mūsų šalies dirbančiųjų. Suprantant, kad papildomą kaupimą apsisprendėte stabdyti dėl įvairių priežasčių, tiesiog primenama, kad tam dabar yra ir galimybė, ir pakankamai laiko. Pakartotinis įtraukimas į kaupimo sistemą pasitelktas kaip veiksminga priemonė, norint paskatinti žmones kaupti pensijai papildomai, prisidėti savo lėšomis dabar, kad užsitikrinti „sotesnę“ senatvę. Tačiau tai jokiu būdu nėra prievartinis mechanizmas, atvirkščiai – jis remiasi savanorišku apsisprendimu..
Įsivertinti, ar norite kaupti savo pensijai, galite per šešis mėnesius – iki 2022 metų birželio 30 dienos.
Jei buvote neterminuotai sustabdę pensijų įmokų pervedimą 2013 arba 2019 metais, pensijų įmokų pervedimas bus atnaujintas automatiškai nuo liepos mėnesio.
Nuoseklus ir periodiškas investavimas suteikia pačius geriausius rezultatus, nes smukimų metu leidžia vertybinių popierių įsigyti pigiau, o pakilimo metu – daugiau uždirbti. Susiklosčius nepalankiai asmeninei situacijai ir pateikus atitinkamą prašymą įmokų mokėjimą galima sustabdyti nuo 1 mėnesio iki 12 mėnesių per visą kaupimą. Nedarbo situacija yra numatyta teisės aktuose, jai įvykus, jokios skolos nesikaups, tiesiog tuo laikotarpiu fondų nebepasieks naujos įmokos. Gera žinia – jau pervestos lėšos bus investuojamos ir bus toliau „įdarbinamos“. Vis dėlto, pradėjus kaupti nėra numatyta galimybė po kurio laiko to atsisakyti, kaupimas pensijai trunka iki pat pensijos.
Jeigu dirbantysis pasirenka kaupti daugiau nei 3% nuo savo darbo užmokesčio, jis gali pasinaudoti GPM lengvata pensijų įmokų daliai, viršijančiai 3%. Prisidėti prie pensijos kaupimo gali ir jo darbdavys – tokiu atveju jis galės pasinaudoti pelno mokesčio lengvata.
Žmonėms, kurie neatsisakys automatinio pensijų įmokų pervedimo atnaujinimo, įmokos į jų asmenines pensijų sąskaitas bus pradėtos skaičiuoti nuo 2022 m. liepos mėn. Įmokas galima atnaujinti ir greičiau, nelaukiant liepos. Jei pageidaujate atnaujinti anksčiau – tuomet pateikite prašymą atnaujinti įmokų pervedimą savo pensijų kaupimo bendrovei ir įmokos bus pradėtos skaičiuoti nuo kito mėnesio pirmos dienos.
a) Nieko nedaryti. Tokiu atveju įmokos bus atnaujintos į turimą II pakopos pensijų fondą. b) Atsisakyti. Tie pensijų kaupimo dalyviai, kurie nepageidauja, kad jų pensijų įmokų pervedimas būtų atnaujintas automatiškai, iki 2022 m. birželio 30 d. turi pateikti „Sodrai“ atsisakymą raštu. Tai galima padaryti prisijungus prie asmeninės paskyros www.sodra.lt/gyventojui arba atvykus į „Sodros“ klientų aptarnavimo skyrių. c) Atnaujinti įmokų mokėjimą nelaukiant liepos mėnesio.