60 proc. senatvei kaupiančių gyventojų ir toliau kaups, trečdalis neapsisprendę