Ir žmogaus, ir valstybės veiksmai turi būti ilgalaikiai