T. Gudaitį LIPFA valdyba vadovu paskyrė dar vienai 2 metų kadencijai