V. Rūkas: silpnesnėmis laikomos šalių pensijų sistemos turi ryškų vienijantį bruožą