Š. Ruzgys. Virš Lietuvos – sidabrinio cunamio banga