TVF pareikalavo, kad Rumunija sugrąžintų sumažintas įmokas į pensijų fondus