85,5 proc. Lietuvos gyventojų nepritaria įmokų į pensijų fondus mažinimui