Lietuvos II pakopos pensijų fondų trijų ketvirčių svertinė grąža pasiekė +13,1 proc.