Investuotojams – naujos investavimo galimybės

Seimui priėmus naujos redakcijos Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, atsiveria galimybės steigti naujus investicinius fondus.

Investicijų valdymo įmonių asociacijos vadovas Saulius Racevičius teigė, kad Seimo sprendimas yra svarbus rinkai, nes įstatymas atveria galimybes steigti naujus fondus, kurių paklausa yra ganėtinai didelė.

Pagrindinė naujovė, kurią nustato naujasis įstatymas, yra ta, kad be suderintųjų kolektyvinio investavimo subjektų, veikiančių pagal Tarybos direktyvą 85/611/EEB, galės steigtis specialieji kolektyvinio investavimo subjektai – investiciniai fondai ir investicinės bendrovės, kurių veikla nėra harmonizuota ES lygiu.

Įstatymu sudaromos teisinės prielaidos steigti privataus kapitalo, nekilnojamojo turto, alternatyvaus investavimo ir kitus specialiuosius kolektyvinio investavimo subjektus. Šie subjektai galės investuoti į didesnę grupę investavimo objektų, jiems bus taikomi ne tokie griežti diversifikavimo reikalavimai.

Specialiųjų kolektyvinio investavimo subjektų dėka investuotojai galės netiesiogiai investuoti į perspektyvias ir augančias įmones, kurių vertybiniais popieriais nėra prekiaujama reguliuojamose rinkose, nekilnojamojo turto objektus, išvestines finansines priemones.

Investavimui į specialiuosius kolektyvinio investavimo subjektus būdinga didesnė negu vidutinė investavimo rizika, o į alternatyvaus investavimo subjektus galės investuoti tik profesionalieji investuotojai.

Pasak S.Racevičiaus, specialieji kolektyvinio investavimo subjektai suteiks daugiau alternatyvų investuotojams, siūlydami efektyvų investavimo rizikos valdymą, sumažinant finansinių priemonių rinkų cikliškumo poveikį investuotojo portfeliui.

Specialieji kolektyvinio investavimo subjektai taip pat skatins investicijų valdymo veiklos plėtrą ir investicijų valdytojų profesionalumą, gerins finansų rinkų likvidumą.

Tai turės teigiamos įtakos visai šalies kapitalo rinkai. Be to, įstatymu baigiama įgyvendinti Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl finansinių priemonių rinkų.

Įstatymas nustato, kad valdymo įmonės, teikiančios papildomas paslaugas (kitiems asmenims, įskaitant pensijų fondams, priklausančių finansinių priemonių portfelių valdymas; konsultavimas investavimo klausimais; kitų valdymo įmonių valdomų subjektų investicinių vienetų ar akcijų saugojimas ir tvarkymas), privalės laikytis Finansinių priemonių rinkų įstatyme nustatytų organizacinių reikalavimų, pareigų klientų atžvilgiu ir šiuos reikalavimus detalizuojančių taisyklių.

Įstatymas įsigalios nuo 2008 m. kovo mėnesio. Iki to laiko Vertybinių popierių komisija patvirtins teisės aktus, reikalingus įstatymui įgyvendinti. Įstatymo nuostatos dėl Finansinių priemonių rinkų įstatymo nuostatų taikymo valdymo įmonėms įsigaliojo jau po oficialaus įstatymo paskelbimo.

Šis įstatymas yra pagrindinis investicijų valdymą reglamentuojantis dokumentas Lietuvoje.

Įvertinti konservatyvių pensijų fondų rezultatai

Lapkričio mėnesį Finansų analitikų asociacija atliko konservatyvių 2-os pakopos pensijų fondų (PF) rezultatų analizę.

Šiuo tyrimu buvo siekiama išsiaiškinti pagrindinius veiksnius, turėjusius įtakos konservatyvių PF pelningumui bei įvertinti šių fondų ateities perspektyvas.

Finansų analitikų asociacija taip pat pateikė savo pasiūlymus kaip tobulinti konservatyvių PF veiklą.

Finansų analitikų asociacijos ekspertų nuomone, visuomenei susirūpinimą keliantį mažą konservatyvių pensijų fondų pelningumą per pirmus trejus veiklos metus lėmė reikšminga pradinio mokesčio įtaka kaupimo pradžioje bei nepalankūs palūkanų svyravimai 2006 ir 2007 metais. Tačiau net per palyginti trumpą investavimo istoriją, konservatyvūs pensijų fondai atliko savo paskirtį – uždirbto pelno svyravimai buvo mažesni nei akcijų fondų.

„Tikėtina, kad ateinantys treji metai konservatyviems pensijų fondams turėtų būti palankesni dėl palaipsniui mažėjančios pradinio mokesčio įtakos ir laukiamos euro palūkanų augimo laikotarpio pabaigos“,– teigiama Finansų analitikų asociacijos tyrime.

Tyrime kalbama ir apie konservatyvių pensijų fondų valdymo mokesčio sumažinimą. Finansų analitikų nuomone, Valstybei priėmus sprendimą sumažinti valdymo mokestį, iškiltų pavojus, jog fondo valdymas taptų pasyvus. Dėl to nukentėtų valdymo paslaugų kokybė ir tuo būdu būtų pažeisti juose kaupiančių gyventojų interesai gauti kokybišką paslaugą.

Tyrimo išvadose Finansų analitikų asociacija siūlo leisti konservatyviems fondams investuoti į akcijų rinkas iki 10% fondo vertės – tai padidintų vidutinį pelningumą ir leistų sumažinti riziką konservatyviuose fonduose.

Gyventojams, kuriems liko keleri metai iki pensijos, Finansų analitikų asociacijos ekspertai rekomenduoja, lėšas kaupti konservatyviuose pensijų fonduose, siekiant sumažinti investavimo riziką. Tokiu būdu, išėjimo į pensiją metu kauptos lėšos bus apsaugotos nuo galimų ženklių nuostolių.

Pilną 2-os pakopos konservatyvių pensijų fondų veiklos rezultatų analizę galima rasti: www.finansai.lt

Keisti pensijų fondų atskaitymus per anksti

Investicijų valdymo įmonių asociacija (IVĮA) Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai siūlo nekeisti pensijų fondų atskaitymų dydžių iki 2009 metų birželio mėn., kai sueis penkeri metai nuo pirmųjų investicijų į pensijų fondus.

Pasak IVĮA prezidento Sauliaus Racevičiaus, pensijų kaupimo reforma Lietuvoje vykdyta nuosaikiai: pervedamos sumos į pensijų kaupimo fondus nuo 2,5 proc. nuo atlyginimo didėjo iki 5,5 proc. ir tik šiemet pasiekė šį 5,5 proc. nuo atlyginimo dydį. Todėl šiuo metu mažinti konservatyvių pensijų fondų atskaitymus dar per anksti.

Pasaulio banko ataskaitoje taip pat pažymima, kad paprastai reformos pradžioje įkainiai yra kiek didesni, vėliau jie mažėja. Nors reformai įsibėgėti reikia maždaug penkerių metų, konkurencija mūsų šalyje jau mažina pensijų kaupimo fondų atskaitymus. Pavyzdžiui, pradinis mokestis pensijų fonduose jau neviršija 3 proc. nuo įmokų, tuo tarpu reformos pradžioje kai kurios bendrovės taikė net 7 proc. pradinį mokestį. Įstatymais leidžiama imti net iki 10 proc. mokestį.

Anot S. Racevičiaus, sparčiai kylančios išlaidos trečiosioms šalims (pavyzdžiui, AB „Lietuvos paštas“ brangstančios paslaugos) gali kelti grėsmę pensijų kaupimo bendrovių, ypač mažųjų, finansiniam stabilumui, todėl pensijų kaupimo bendrovėms reikėtų leisti dengti fondų valdymo išlaidas iš pensijų kaupimo fondų. Pasak S. Racevičiaus, klientų saugumui reikėtų taikyti apribojimą, kad iš fondo dengiami atskaitymai neviršytų 0,2 proc. fondo vidutinės metinės vertės.

IVĮA siūlo taikyti maksimalų 0,6 proc. metinį mokestį konservatyvaus investavimo pensijų fonde ir ne didesnį kaip 2 proc. pradinį mokestį nuo įmokų.

Taikyti skirtingus metinius valdymo mokesčius fondų dalyviams, kurie kaupia trejus metus (ar kitą laikotarpį), techniškai neįmanoma, todėl IVĮA siūlo sumažinti mokesčius visiems konservatyvių fondų klientams nuo 2009 m. birželio mėn. 1 d.

Naujos galimybės investuotojams

Lietuvos Respublikos Vyriausybė pritarė Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo pakeitimams, kurie atveria kelią specialiųjų fondų steigimui. Tikimasi, kad jau 2007 m. rudenį įstatymo pakeitimus patvirtins Seimas, o fondai galės būti įsteigti 2008 m. pavasarį.

Pagal dabar galiojantį 2003 metais priimtą Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, galimybės Lietuvoje steigti tokius fondus nėra.

Kuriami specialieji fondai turės platesnes galimybes investuoti į nekilnojamąjį turtą, vertybinius popierius, kuriais neprekiaujama biržose. Galės steigtis ir kiti alternatyvaus investavimo fondai.

Anot Investicijų valdymo įmonių asociacijos prezidento Sauliaus Racevičiaus, šie fondai atveria galimybes platesniam investuotojų ratui. Smulkesniems investuotojams suteikiamos galimybės į nekilnojamo turto rinką investuoti nedideles sumas. Investuojančiajam nebus būtina turėti milijonų, norint investuoti į šiuos fondus pakaks keleto tūkstančių litų.

Investicijoms į specialiuosius fondus bus taikomos tokios pat investicijų pelno apmokestinimo sąlygos. Išlaikius investicijas daugiau nei metus – pelnas iš jų nebus apmokestinamas.

Šie fondai bus reglamentuoti nacionaliniu mastu, remiantis tarptautine patirtimi.

Pensijų reforma gali būti pavyzdžiu kitoms reformoms

Sėkmingai vykstanti pensijų reforma Lietuvoje galėtų būti pavyzdžiu nesibaigiančioms švietimo ar sveikatos sistemos reformoms. Tai patvirtino Pasaulio banko ataskaita, kurioje pabrėžiama, jog Lietuvos pensijų kaupimo sistema turi gerus ir tvirtus pagrindus, o pensijų fondai veikia skaidriai.

Teigiamus reformos rezultatus rodo ir privačiame kaupime dalyvaujančių asmenų skaičius – dalyvauja beveik pusė (48 proc.) dirbančių Lietuvos žmonių, mokančių įmokas “Sodrai”.

Kai kurių politikų noras priverstinai mažinti fondų mokesčius neturi realaus pagrindimo, nes kainas reikia reguliuoti monopolinėje arba oligopolinėje rinkoje.

Pensijų fondų rinka nėra monopolinė – Lietuvoje veikia dvylika konkuruojančių bei žinomų pensijų produktų teikėjų, kurie gyventojų lėšas investuoja pelningai. Taigi, konkurencija yra didelė ir žmogus gali pasirinkti fondo valdytoją, vieną pakeisti kitu. O ir administravimo mokesčiai nėra vienodi.

Tai, kad konkurencija yra veiksminga ir skatina mažinti mokesčius rodo tai, jog ketvirtadalis pensijų fondų valdytojų jau nusprendė sumažinti savo taikomus pradinius mokesčius. Ir tokia tendencija turėtų tik stiprėti. Nė vienas fondų valdytojas netaikė maksimalaus įstatymais leistino vienkartinio mokesčio t.y. – 10 proc., tai rodo, jog mokestis nustatomas ne pagal valstybės leistinas ribas, bet atsižvelgiant į realias rinkos sąlygas ir konkurenciją su kitais fondais.

Reikia nepamiršti, jog Lietuvoje pensijų fondai yra dar labai jauni, kurie kurdamiesi patyrė daug išlaidų. Didelę fondų kaštų dalį tenka skirti pačios fondų valdymo įmonės valdymo struktūros sukūrimui.

Pasaulio bankas taip pat ataskaitoje pastebėjo mūsų fondų mažumą, tuo pagrįsdamas dabartinį fondų mokesčių lygį kaip priimtiną ankstyvojoje pensijų reformos stadijoje. Tuomet, kai fonduose bus sukaupta daugiau pinigų, bendri administravimo kaštai sumažės ir fondų valdytojai turės galimybę mažinti administravimo mokesčius.

Svarbu, kad asmuo gali pasirinkti ne tik fondo valdytoją, ar paties fondo pelningumo ir rizikingumo laipsnį, bet ir pats dalyvavimas privačiame kaupime – kiekvieno žmogaus asmeninis apsisprendimas. Taigi, reguliavimų yra pakankamai ir visokių, kuriuos reikėtų ne griežtinti, o tik paprastinti.

Saulius Racevičius

Pasaulio bankas įvertino Lietuvos pensijų sistemą

Pasaulio bankas balandžio mėnesį paskelbė Lietuvos pensijų sistemos ataskaitą, kurioje įvertino Lietuvos pensijų sistemos pažangą bei išsakė pastabas ir siūlė rekomendacijas, ką šioje srityje būtų galima pagerinti. Pasaulio bankas Lietuvos reformą laiko sėkminga, netgi viena iš pavyzdinių.

“Žinoma, yra ir dalykų kuriuos reikėtų pagerinti, tačiau esame tik pačioje reformos pradžioje, juk praėjo tik 3 metai, ir sistemai bręstant dauguma dalykų išsispęs”, – sako Hansa Investicijų valdymas vadovas Aurimas Maždžierius.

Ataskaitoje teigiama, kad naujoji pensijų kaupimo sistema turi tvirtus pagrindus ir sėkmingai funkcionuoja, o pensijų fondai veikia skaidriai ir patikimai. Kartu ataskaitoje tvirtinama, jog pensijų fondai Lietuvoje yra griežtai prižiūrimi Vertybinių popierių ir Draudimo priežiūros komisijų.

Pensijų reformai buvo parinktas labai tinkamas laikas, tačiau ateities pensijų sistemos balansui pagerinti Pasaulio bankas siūlo didinti pensinį amžių, mažinti netekto darbingumo pensijų gavėjų skaičių. Pasaulio bankas taip pat svarsto, kad ilgu laikotarpiu mažėjant fiksuotiems kaštams ir didėjant įmokų procentui į pensijų fondus, fondų administravimo įkainiai galėtų mažėti.

Daugiau informacijos apie tai: http://www.pensijusistema.lt/index.php?-21540019

Pasirodė naujas žurnalas – „Investuok“!

„Investavimu ir jo teikiama nauda šiandien tiesiog privalo naudotis platūs visuomenės sluoksniai. Norime sugriauti mitą, jog investavimas – elito užsiėmimas, o tam būtinos didėlės lėšos“, – sako žurnalo redaktorius Linas Pupelis.

Žurnalas „Investuok“ pateikia su šia sritimi susijusias naujienas, investavimo ekspertų, specialistų nuomonę vienu ar kitu investavimo aspektu. Taip pat žurnalo redakcija rengia nemokamus seminarus apie finansavimą ir investicijas didžiuosiuose Lietuvos miestuose.

Pirmajame „Investuok“ numeryje galima pasiskaityti apie V. Bafitą – turtingiausią investuotoją ir jo siūlomus investavimo principus. Čia galima rasti ir praktinių investavimo patarimų ir puikių specialistų idėjų. Žurnale cituojami ir Investicijų valdymo įmonių asociacijos nariai: JT investicijų valdymas, DnB NORD investicijų valdymas, SEB VB investicijų valdymas, Finasta investicijų valdymas ekspertai.

Planuojama, jog žurnalas bus leidžiamas kas ketvirtį.